มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประชุมพร้อมกัน ณ ห้องธรรมสรณ์ ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก พร้อมด้วย อาจารย์สรัญญา บัลลังก์ เลขานุการหลักสูตรฯ ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน กรรมการหลักสูตรฯ ได้ประชุมและพบปะพูดคุยกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เพื่อให้แนวทางปฏิบัติหลังกลับมาจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

13 ก.พ. 2563

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ วิทยาลัยการอาชีพลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ วิทยาลัยการอาชีพลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ระดับ ปวช.3 ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

22 พ.ย. 2562

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ในวันพฤหัสดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562

22 พ.ย. 2562

อ่านทั้งหมด>>

กิจกรรมนักศึกษา ::

อ่านทั้งหมด>>

ปฏิทินกิจกรรม ::

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ::