อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบเจลแอลกอฮอล์ 70% ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 400 ขวด จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วย อธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสิทธิประโยชน์ ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ รับมอบเจลแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็น ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 400 ขวด จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ตามโครงการ "คนไทยไม่ทิ้งกัน" เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรทางการศึกษา ในการเปิดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะนี้

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

30 ก.ค. 2563

ภาพประกอบ

Back