มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ประจำสาขา

Table 'WEBRBM.retail_people' doesn't exist