ประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2563

อาจารย์สรัญญา บัลลังก์ พร้อมด้วย อาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

9 ก.ย. 2562

ภาพประกอบ

Back